Gud kan gi oss kraft når vi kjenner oss små

Distriktstevnet i Tromsø 2018