Den profetiske gaven

img_2744bwb_1200
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk (1 Kor 14.1).

Guds familie – Kristi kropp

Strømmer av levende vann (Esekiel 47)

Den som har sønnen (Joh 5.12)

All god gave kommer ovenfra

Å møte Gud som sin himmelske Far

Overflod av liv (Joh 10.10)