Den profetiske gaven

img_2744bwb_1200
Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk (1 Kor 14.1).