Alle innlegg av Tore Berg

Fremmede og utlendinger

Likt kjenner Likt (Talen ble tatt opp i Filadelfia, Tromsø)

En sunn menighet

Å vente på Gud

Lukas 23:51. Josef ventet på at Guds rike skulle komme

Be prepared / Vær forberedt

Mist ikke motet, vær sterk og vent på Herren

Alt Gud gjør er godt!