MØTEKALENDER

Mars. – 24

Dag Tid Arrangement
Søndag 3. 11:00 Tale: Worthy. Tolke: Magritt. Leif lede
Tirsdag 5. 19:30 Felles bønn i kirka. Sammen i lovsang og bønn.
Onsdag 6. 19:00 Felles Bibelstudium. Tema: Himmelen -2
Søndag 10. 12:00 Jan og Steve deltar i Gudstjeneste på Sommarøy
Onsdag 13. 19:00 Felles Bibelstudium. Tema: Himmelen -3
Søndag 17. 11:00 Gudstj. Tale: Worthys. Rita lede og Kirsten tolke.
Onsdag 20. 19:00 Felles Bibelstudium. Tema: Himmelen -4
Søndag 24. 11:00 Gudstjeneste. «Palmesøndag blues»

April – 24

Dag Tid Arrangement
Tirsdag 2. 19:30 Sammen i lovsang og bønn for Tromsø
Onsdag 3. 19:00 Menighetens Årsmøte
Søndag 7. 11:00 Gudstjeneste. Tale av Leif Vollan
Onsdag 10. 19:00 Grupper
Onsdag 17. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 21. 11:00 Gudstjeneste. Tale av Terje Konradsen
Onsdag 24. 19:00 Grupper

Mai – 24

Dag Tid Arrangement
Fredag 3. «Det første i vår lovbønnen som fødte vår nasjon og loven som forandret alt»
Søndag 5. 11:00 Gudstjeneste. Tale av Magritt Brustad
Tirsdag 7. 19:30 Sammen i lovsang og bønn for Tromsø
Onsdag 8. 18:00 Dugnad – rundvask i kirka
Onsdag 15. 19:00 Grupper
Mandag 20. 2.pinsedag 18:00 Gudstjeneste. Tale av Magritt Brustad
Onsdag 22. 19:00 Bønn/Menighetsmøte
Onsdag 29. 19:00 Grupper

Juni– 24

Dag Tid Arrangement
Søndag 2. 11:00 Gudstjeneste. Tale av Leif Braathen
Tirsdag 4. 19:30 Felles bønn for Tromsø
Fredag 7.
Søndag 9.
Baptistenes landsmøte, Skien
Onsdag 12. 19:00 Grupper
Søndag 16. 11:00 Gudstjeneste. Tale av Leif Vollan
Onsdag 19. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 23.  12:00 Gudstjeneste på Hella. Andakt av Leif Vollan
Faste aktiviteter

Annen hver uke: Husgrupper
Annen hver uke: Bønn

Felleskristne bønnemøter
Torsdager kl. 07.00 i Rådhuset
– Første tirsdag i måneden kl. 19.00 i Baptistkirka

Kontaktliste
Forstander: Leif Vollan 95 06 47 14
Menighetsledelsen: Rita Berg 48 18 22 87
Tore Myhre, Viseforstander 98 68 44 33
Magritt Brustad 99 25 44 76

Musikkansvarlige:
Kirsten & Dan Aakervik 41 68 63 23/48 11 51 60
Tore Berg 48 31 76 42

Bønneleder: Magritt Brustad 99 25 44 76
Oppmerksomhetsgruppe:
Marit Vollan 90 87 86 85
Kristin Johansen