KALENDER

Januar – 23

Dag: Tid: Arrangement
Tirsdag 3. 19:30 Sammen i bønn og lovsang
for Tromsø
Søndag 8. 11:00 Gudstjeneste med dåp.
Taler: Leif Vollan
Onsdag 11. 19:00 Grupper
Onsdag 18. 19:00 Bønn på Teams
Søndag 22. 11:00 Gudstjeneste.
Taler: Magritt Brustad.
Onsdag 25. 19:00 Grupper

Februar – 23

 Dag: Tid: Arrangement
Onsdag  1. 19:00 Bønn i kirka 
Søndag  5. 11:00 Gudstjeneste. Leif Vollan taler
«Alt han gjør er godt»
Tirsdag  7. 19:30 Felles kveldsbønn.
Sammen i lovsang og bønn.
Onsdag  8. 19:00 Grupper
Onsdag 15. 19:00 Menighetsmøte
Søndag 19.
18:00
(merk
tiden)
Sang og vitnemøte.
Forbered et vitnesbyrd,
et bibelord eller en sang.
Onsdag 19:00 Grupper
24.  – 26. Årsmøtehelg på Rivermont
for Baptist Nord og
Rivermont.
Stevnedel lørdag-søndag.

Mars – 23

Dag: Tid: Arrangement
Onsdag 1. 19:00 Dugnad:
Klargjøring av leiligheta
3.  –  24

Uke 9-10-11  og 12

Besøk av Jan og Steve
Worthy 
fra England.
De deltar i alle 
våre
møter  disse tre 
ukene.
Fint om flere inviterer
dem hjem til middag eller
kveldsmat.
Søndag 5. 11:00 Gudstjeneste.
Tale: Worthy
Tirsdag 7. 19:30 Felles kveldsbønn.
Sammen i lovsang og
bønn for Tromsø
Onsdag 8. 19:00 Grupper
Søndag 12. 11:00 Gudstjeneste.
Tale: Worthy
Onsdag 15. 19:00 Bønn i kirka
Lørd. 18. – Sønd.19. Menighetstur til Borgen
Onsdag 22. 19.00 Bønn + avskjed
med Worthys
Onsdag 29. 19:00 Årsmøte for medlemmer
i kirka

April – 23

Dag: Tid: Arrangement
Palme-
søndag 2.
11:00 Gudstjeneste.
Tale: Agnethe H. Amundsen
Onsdag 12. 19:00 Grupper
Søndag 16. 11:00 Gudstjeneste.
Tale: Leif Braathen
Onsdag 19. 19:00 Bønn i kirka
Onsdag 26. 19:00 Grupper
Søndag 30. 11:00 Gudstjeneste.
Tale: Magritt Brustad

Mai – 23

Dag: Tid: Arrangement
Tirsdag  2. 19.30 Felles kveldsbønn.
Sammen i lovsang og bønn
for Tromsø
Onsdag  3. 18:00 Dugnad – rundvask i kirka
Onsdag 10. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 14. 18:00 Gudstjeneste.
Tale: Anders Eidevik (Fila)
Onsdag 24. 19:00 Menighetsmøte
Søndag 28.
1. Pinsedag
19:00 Gudstjeneste i Pinsekirken,
Filadelfia
Onsdag 31. 19:00 Bønn i kirka

Juni – 23

Dag: Tid: Arrangement
Tirsdag 6. 19.30 Felles kveldsbønn.
Sammen i lovsang og bønn
for Tromsø
Fredag 9. –
Søndag 11.
Sang- og musikkkonferanse
på Rivermont
Onsdag 14. 19:00 Grupper
Søndag 25. 12:00 Gudstjeneste på Hella
med bål og grilling.
Andakt: Leif Vollan

Gudstjenester annenhver søndag
Normalt kl:11:00
Noen ganger kl:18:00
Møtene annonseres i Nordlys, Whatts-app, SMS
og her på våre WEB-sider.

Faste aktiviteter
Annen hver uke: Grupper
Annen hver uke: Bønn

Felleskristen bønnemøter
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden
kl. 19:30 i Baptistkirka.
________________________________
VIKTIG!!
Be om at vi får igang et godt
barne- og ungdomsarbeid
________________________________

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:              Leif Vollan            95 06 47 14
Viseforstander:     Tore Myhre         98 68 44 33
Medlem:                     Rita Berg              48 18 22 87
Medlem:            Magritt Brustad       99 25 44 76

Musikkansvarlige:
Kirsten & Dan Akervik:
41 68 63 23 / 48 11 51 60

Bønneleder:            Magritt Brustad  99 25 44 76
Oppmerksom-
hetsgruppe:             Marit Vollan         90 87 86 85
Kristin Johansen