KALENDER

2. halvår 2022
November

Dag: Tid: Arrangement
Tirsdag 1. 19:30 Sammen i bønn og lovsang for Tromsø
Søndag 6. 11:00 Gudstjeneste
Onsdag 9. 19:00 Grupper
Fredag 11. –
Søndag 13.
Landsmøte på Gardermoen
Onsdag 16. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 20. 11:00 Gudstjeneste.
Onsdag 23. 19:00 Grupper
Søndag 27. 18:00 Gudstjeneste. Bjørn Bjørnøy taler
Onsdag 30. 19:00 Menighetsmøte

Desember

Dag: Tid: Arrangement
Søndag 4. 11:00 Gudstjeneste
Tirsdag 6 19:30 Felleskirkelig, Sammen i bønn og lovsang
Onsdag 14. 19:00 Grupper
Søndag 18. 11:00 Julesang. Andakt av Leif Vollan
Onsdag 28. 17:00 Vennefest i romjulen

_______________________________

VIKTIG!!
Be om at vi får igang et godt
barne- og ungdomsarbeid
________________________________

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper onsdager hver andre uke

Felleskris
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden
kl. 19:30 i Baptistkirka

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:              Leif Vollan            95 06 47 14
Viseforstander:     Tore Myhre         98 68 44 33
Medlem:                     Rita Berg              48 18 22 87
Medlem:            Magritt Brustad       99 25 44 76

Musikkansvarlige:     Kirsten & Dan Akervik
41 68 63 23 / 48 11 51 60

Bønneleder:            Magritt Brustad  99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                       Marit Vollan         90 87 86 85