MØTEKALENDER

2. halvår 2023 

Aug. – 23

Dag Tid Arrangement
Søndag 27.08 18.00 Velkommen til oppstart av møter etter ferien.
Anders Eidevik (Fila) taler Guds Ord.
Ta med venner og kom. PS: Merk tiden!

Sep. – 23

Dag Tid Arrangement
Søndag 03. 11:00 Magritt Brustad taler. Ta med venner og kom.
07. – 10. Kvinneweekend på Rivermont.
Søndag 17. 11:00 Leif Vollan taler. Ta med venner og kom.

Gudstjenester annenhver søndag

Normalt kl:11:00
Noen ganger kl:18:00
Møtene annonseres i Nordlys, Whatts-app, SMS
og her på våre WEB-sider.

Faste aktiviteter
Annen hver uke: Grupper
Annen hver uke: Bønn

Felleskristen bønnemøter
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden
kl. 19:30 i Baptistkirka.
________________________________
VIKTIG!!
Be om at vi får igang et godt
barne- og ungdomsarbeid
________________________________

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:              Leif Vollan            95 06 47 14
Viseforstander:     Tore Myhre         98 68 44 33
Medlem:                     Rita Berg              48 18 22 87
Medlem:            Magritt Brustad       99 25 44 76

Musikkansvarlige:
Kirsten & Dan Akervik:
41 68 63 23 / 48 11 51 60

Bønneleder:            Magritt Brustad  99 25 44 76
Oppmerksom-
hetsgruppe:             Marit Vollan         90 87 86 85
Kristin Johansen