Vi ønsker alle en strålende sommer full av
Guds velsignelser. Vi sées igjen til høsten 🙂

Reis deg i stråleglans