Gaver

Norske frimenigheter drives hovedsaklig av innsamlede midler. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å gi en månedlig gave til menigheten. Vi er veldig takknemlige for alle som vil støtte baptistmenighetens arbeid i Tromsø.

Vår profil er å være en raus menighet som ikke bare tenker på seg selv og det er viktig for oss å gi videre en del av de pengene vi samler inn. Hver måned støtter vi barnehjemmet som International Gospel Mission driver i Nairobi, Kenya og baptistenes misjonsarbeid blant Lahufolket i Nord-Thailand. I tillegg forsøker vi hjelpe til så mye vi er i stand til når gode formål søker om støtte.

En gave til Tromsø baptistmenighet er derfor en gave til flere gode formål.

Kontonummer: 4700 22 14632

Vipps: Søk opp Tromsø Baptistmenighet / 81736