Første Gudstjeneste i det nye året
blir søndag 12. januar kl. 11:00.
Magritt Brustad taler. Rita leder.
Lovsang, forbønn og fellesskap.
Kaffe etter møtet. Velkommen 🙂

Hvorfor skapte Gud to kjønn?PDF av presentasjonen: Hvorfor skapte Gud to kjønn?

RUNE DAHL – Livet med Jesus

Katrine Tjomsland: Kamelkarakter

I fars favn

Leif Vollan: Tilgivelse

Guds folk trenger tilgivelse

Plakat

Vi utfordre lokalpolitikerne på temaer vi i frikirkene kanskje har særlig oppmerksomhet på. Vi arrangerer dette møtet i Pinsekirken sammen med dem og Kristent fellesskap. Velkommen.

Hopp til verktøylinje