«Guds rike». Tale av Leif Braathen, UIO

«Åndens utgytelse over alle mennesker». Apg.2:17

«Himmelvendt». En Tale av Terje Konradsen UIO

«Alt har sin tid». Tale av Magritt Brustad

En må dø for folket

Hva betyr: Ta opp ditt kors?

Herren som ser meg

Fred i hjertet