Herren som ser meg

Fred i hjertet

Å løfte vingene som ørnen

Jeg er den gode hyrde

We all need each other / Vi trenger hverandre!

Vend om for himmelriket er kommet nær!

Fremmede og utlendinger