Hvem Gud er og hvem vi er

Jesu undervisning om bønn i Lukas 11.2 kan lære oss mye om hvem Gud er og hvem vi er