Bibel, bønn og fotball

Distriktstevnet i Tromsø 2018