Om å så rikelig

Distriktstevnet i Tromsø 2018

Vi beklager redusert lydkvalitet på dette opptaket