Helbredelse i juleevangeliet

Gud ble menneske og vi så hans herlighet (Joh 1,14).