Kommende uke

Neste Gudstjeneste blir
søndag 11. feb. kl.11:00.
Johanne Weum taler.
Guds Ord med Jesus i sentrum.
Lovsang, fellesskap og forbønn.
Ta med venner og kom! 🙂
__________________________________________________________________

Onsdag 14.februar kl 19.30 har vi viktig undervisning som Sven Weum har tatt ansvar for. Tema «Nyåndelighet i møte med bibelsk tro». Vi trenger kunnskap og årvåkenhet for å avsløre hvordan New Age og andre åndsmakter forsøker å infiltrere kristen tro og liv. Gjør seminaret kjent og prioriter deltakelse. Viktig for menighetene!
__________________________________________________________________