Forsoningens tjeneste

Sven Weum talte om forsoningens tjeneste og den nye skapningen som har del i guddommelig natur

Moses sang

Besøk av Ebbe og Steen Sørensen fra Troens Bevis.

Den Hellige Ånd


Hvem Gud er og hvem vi er

Jesu undervisning om bønn i Lukas 11.2 kan lære oss mye om hvem Gud er og hvem vi er

Arbeid i hans hvile

Pastor Leif Vollan ledet gudstjenesten søndag 2. april.

Rita Berg talte om arbeid i hans hvile

Leif Vollan: Pottemakerens hus

Guds menighet

Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll der han åpenbarer seg selv gjennom kjøtt og blod. Her kan du høre talen fra Sommarøy baptistmenighet 12. mars.

Søndagsmøte med Wanda FostWanda Fost er pastor og leder Linking Hearts Ministries, et bønnearbeid i forsoningens tjeneste mellom folkegrupper i sitt eget hjemland Canada og videre utover i verden. Hun er også bønneleder for Women Aglow Canada.

Hopp til verktøylinje