Alle innlegg av webmaster

Velkommen til Nattverds-Gudstjeneste
søndag 8. okt. 
kl. 11:00.  Eddie Turpeinen taler

Forsoningens tjeneste

Sven Weum talte om forsoningens tjeneste og den nye skapningen som har del i guddommelig natur

Moses sang

Besøk av Ebbe og Steen Sørensen fra Troens Bevis.

Den Hellige Ånd


Hvem Gud er og hvem vi er

Jesu undervisning om bønn i Lukas 11.2 kan lære oss mye om hvem Gud er og hvem vi er

Arbeid i hans hvile

Pastor Leif Vollan ledet gudstjenesten søndag 2. april.

Rita Berg talte om arbeid i hans hvile

Leif Vollan: Pottemakerens hus

Guds menighet

Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll der han åpenbarer seg selv gjennom kjøtt og blod. Her kan du høre talen fra Sommarøy baptistmenighet 12. mars.