Alle innlegg av webmaster

Neste møte blir Søndag 17.12.17. kl.11:00
Vi synger julen inn og julelunsj.
Andakt av Leif Vollan
Velkommen !

Ni åndelige gaver

Når kirka brenner

Forsoningens tjeneste

Sven Weum talte om forsoningens tjeneste og den nye skapningen som har del i guddommelig natur

Moses sang

Besøk av Ebbe og Steen Sørensen fra Troens Bevis.

Den Hellige Ånd


Hvem Gud er og hvem vi er

Jesu undervisning om bønn i Lukas 11.2 kan lære oss mye om hvem Gud er og hvem vi er

Arbeid i hans hvile

Pastor Leif Vollan ledet gudstjenesten søndag 2. april.

Rita Berg talte om arbeid i hans hvile