Vi beklager at vi må utsette faste møter i kirka inntil myndighetene kommer med nye forskrifter ang. Coronasituasjonen. Vi ønsker Guds velsignelse over alle som går i menigheta, og håper situasjonen snart vil snu slik at vi kan samles til Gudstjenester snart. Vi kommer tilbake med info så snart vi vet mer om situasjonen.