Kalender

Mai -19

Dag: Tid: Arrangement:
Søndag 5. 11:00 Gudstjeneste. Magritt Brustad taler
Tirsdag 7. 19:00 Sammen i lovsang og bønn for Tromsø
Onsdag 8. 18.-21. Dugnad – rundvask  ALLE som kan stiller
Onsdag 15. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 19. 11.00 Gudstjeneste. Terje Konradsen UIO taler
Onsdag 22. 19:00 Husgrupper
Onsdag 29. 19:00 Menighetsmøte

Juni -19

Dag: Tid: Arrangement:
Søndag 2. 11:00 Gudstjeneste. Sven Weum taler
Tirsdag 4. 19:00 Sammen i lovsang og bønn for Tromsø
Søndag 16. 11:00 Gudstjeneste. Leif Vollan taler

(Forbehold om evnt. endringer)

  • VIKTIG!! Be om at vi får igang et godt barnearbeid.

Faste aktiviteter
Ulike grupper samles i hjemmene

Faste felleskristne bønnemøter:
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden kl. 19:00 i Baptistkirka

Hopp til verktøylinje