Kalender

2. halvår 2021

Oktober

Dag: Tid: Arrangement
Mandag 4. 18:00 Gudstjenesteverksted. Innspill til
møteinnhold og gjennomføring ønskes fra alle
Tirsdag 5. 19:30 Sammen i lovsang og bønn
Torsdag 7.-
Søndag 10.
Høsttreff / Stagediv, Rivermondt.
Baptist Nord og Misjonsforbundet Ung.
Søndag 10. 11:00 Gudstjeneste i kirka
Onsdag 13. 19:00 Menighetsmøte
Søndag 24. 11:00 Gudstjeneste i kirka
Onsdag 27. 19:00 Manns- og kvinne grupper

________________________________
VIKTIG!!
Be om at vi får igang et godt
barne- og ungdomsarbeid
________________________________

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper hver andre uke

Felleskristne bønnemøter:
• Tirsdager  kl. 07:00 i Frelsesarméen
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden kl. 19:00
i Baptistkirka

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:              Leif Vollan            95 06 47 14
Viseforstander:     Tore Myhre         98 68 44 33
Medlem:                     Rita Berg              48 18 22 87

Musikkansvarlige:    Kirsten & Dan Akervik
41 68 63 23 / 48 11 51 60

Bønneleder:            Magritt Brustad  99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                       Marit Vollan         90 87 86 85