Kalender

1. halvår 2022
Mai

Dag: Tid: Arrangement
Søndag 1. 11:00 Gudstjeneste. Taler: Hermod Bakkevoll
Tirsdag 3. 19:30 Sammen i lovsang og bønn
Onsdag 4. 18-21 Rundvask i kirka
Søndag 8. 11:00 Gudstjeneste. Magritt Brustad taler
Onsdag 11. 19:00 Bønn på Teams
Onsdag 18. 19:00 Grupper
Søndag 22. 11:00 Gudstjeneste. Taler: Leif Braathen
Onsdag 25. 19:00 Menighetsmøte

Juni

Dag: Tid: Arrangement
Onsdag 1. 19:00 Grupper
Søndag 5 12:00 1.Pinsedag. Felles Gudstjeneste på Sommarøy
Tirsdag 7. 19:30 Sammen i lovsang og bønn for Tromsø
Onsdag 15 19:00 Grupper
Søndag 19. 11:00 Gudstjeneste

_______________________________

VIKTIG!!
Be om at vi får igang et godt
barne- og ungdomsarbeid
________________________________

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper onsdager hver andre uke

Felleskristne bønnemøter:
• Tirsdager  kl. 07:00 i Frelsesarméen
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden
kl. 19:00 i Baptistkirka

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:              Leif Vollan            95 06 47 14
Viseforstander:     Tore Myhre         98 68 44 33
Medlem:                     Rita Berg              48 18 22 87
Medlem:            Magritt Brustad       99 25 44 76

Musikkansvarlige:    Kirsten & Dan Akervik
41 68 63 23 / 48 11 51 60

Bønneleder:            Magritt Brustad  99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                       Marit Vollan         90 87 86 85