Kalender

1. halvår 2021
Mai
Dag: Tid: Arrangement
Onsdag 5. 20:00 Bønn på Zoom
Søndag 9. 11:00 Gudstjeneste. Leif Vollan taler
Onsdag 12. 18:00 Dugnad i kirka. Kvinner og menn
Onsdag 19. 20:00 Bønn på Zoom
Søndag 22.
1.pinsedag
12:00 Felles pinsemøter på Sommarøy.
Eddie Turpeinen taler
Søndag 22.
1.pinsedag
17:00 Felles pinsemøte på Sommarøy.
Magritt Brustad taler
Onsdag 26. 19:00 Grupper i kirka. Kvinner og menn

Juni

Dag:                                                 Tid:                            Arrangement
Onsdag 2. 20:00 Bønn på Zoom
Søndag6. 11:00 Gudstjeneste? Taler Rita Berg
(Dette er Hanna sin konfirmasjonsdag
i Frimisjonen, og skulle vært felles, men koronarestriksjoner forpurrer.
Derfor er det ikke helt avgjort hvor det blir).
Onsdag 9. 19:00 Grupper i kirka. Kvinner og menn
Onsdag 16. 20:00 Bønn på Zoom
Søndag 20. 11:00 Gudstjeneste eller turdag. Avgjørelse kommer…

  • VIKTIG!! Be om at vi får igang et godt barne- og ungdomsarbeid.

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper hver andre uke

Felleskristne bønnemøter:
• Tirsdager  kl. 07:00 i Frelsesarméen
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden kl. 19:00 i Baptistkirka

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:                   Leif Vollan                         95 06 47 14
Viseforstander:          Tore Myhre                       98 68 44 33
Medlem:                         Rita Berg                             48 18 22 87

Musikkansvarlige:    Kirsten & Dan Akervik  41 68 63 23/48 11 51 60

Bønneleder:                  Magritt Brustad               99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                             Marit Vollan.                      90 87 86 85