Kalender

Vi ønsker alle en velsignet sommer med med
mange solskinnsdager og gode opplevelser.
Første møte etter ferien blir den 15. august 2021.

___________________________________________________________________________

  • VIKTIG!!
    Be om at vi får igang et godt barne- og ungdomsarbeid
    ________________________________________________________________________

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper hver andre uke

Felleskristne bønnemøter:
• Tirsdager  kl. 07:00 i Frelsesarméen
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden kl. 19:00 i Baptistkirka

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:                   Leif Vollan                            95 06 47 14
Viseforstander:          Tore Myhre                          98 68 44 33
Medlem:                         Rita Berg                               48 18 22 87

Musikkansvarlige:    Kirsten & Dan Akervik  41 68 63 23/48 11 51 60

Bønneleder:                  Magritt Brustad               99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                             Marit Vollan                      90 87 86 85