Kalender

2. halvår 2022
September

Dag: Tid: Arrangement
Søndag 4. 18:00 Gudstjeneste (Merk tiden)
Tirsdag 6. 19:30 Felles bønn i kirka (Sammen i lovsang og bønn)
Fredag 9. –
søndag 11.
Kvinneweekend på Rivermont
AVLYST !!
Onsdag 14. 19:00 Menighetsmøte / grupper i kirka
Søndag 18. 11:00 Gudstjeneste. Taler: Magritt Brustad
Onsdag 21. 19:00 Bønn i kirka
Torsdag 22.  UIO Borgen låner kirka  AVLYST !!
Onsdag 28. 19:00 Grupper

Oktober

Dag: Tid: Arrangement
Søndag 2. 11:00 Gudstjeneste
Tirsdag 4. 19:30 Felleskirkelig bønn i kirka (Sammen i bønn og lovs.)
Fredag 7. –
søndag 9.
Høsttreff på Rivermont, Baptist Nord
Onsdag 12. 19:00 Grupper
Lørdag 15. Kontaktmøte Rivermont
Søndag 16. 18:00 Ettermiddagsmøte. Hermod Bakkevoll taler
Onsdag 19. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 23. 11:00 Gudstjeneste. Taler: Agnete Haraune Amundsen
Onsdag 26. 19:00 Grupper

November

Dag: Tid: Arrangement
Tirsdag 1. 19:30 Sammen i bønn og lovsang for Tromsø
Søndag 6. 11:00 Gudstjeneste 
Onsdag 9. 19:00 Grupper
Fredag 11. –
Søndag 13. 
Landsmøte på Gardermoen
Onsdag 16. 19:00 Bønn i kirka
Søndag 20. 11:00 Gudstjeneste. 
Onsdag 23. 19:00 Grupper
Søndag 27. 18:00 Gudstjeneste. Bjørn Bjørnøy taler
Onsdag 30. 19:00 Menighetsmøte

Desember

Dag: Tid: Arrangement
Søndag 4. 11:00 Gudstjeneste 
Tirsdag 6 19:30 Felleskirkelig, Sammen i bønn og lovsang
Onsdag 14. 19:00 Grupper
Søndag 18. 11:00 Julesang. Andakt av Leif Vollan
Onsdag 28. 17:00 Vennefest i romjulen

_______________________________

VIKTIG!!
Be om at vi får igang et godt
barne- og ungdomsarbeid
________________________________

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper onsdager hver andre uke

Felleskristne bønnemøter:
• Tirsdager  kl. 07:00 i Frelsesarméen
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden
kl. 19:00 i Baptistkirka

Kontaktliste Menighetsledelse:
Forstander:              Leif Vollan            95 06 47 14
Viseforstander:     Tore Myhre         98 68 44 33
Medlem:                     Rita Berg              48 18 22 87
Medlem:            Magritt Brustad       99 25 44 76

Musikkansvarlige:     Kirsten & Dan Akervik
41 68 63 23 / 48 11 51 60

Bønneleder:            Magritt Brustad  99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                       Marit Vollan         90 87 86 85