Hopp til verktøylinje

Kalender

2. halvår 2020

Desember

Dag: Tid: Arrangement
Søndag 13. 11:00 Adventssang-møte

  • VIKTIG!! Be om at vi får igang et godt barne- og ungdomsarbeid.

Faste aktiviteter
Mann- og kvinnegrupper hver andre uke

Felleskristne bønnemøter:
• Tirsdager  kl. 07:00 i Frelsesarméen
• Torsdager kl. 07:00 i Rådhuset
• Hver første tirsdag i måneden kl. 19:00 i Baptistkirka

Kontaktliste
Forstander:                   Rune Dahl                            46 82 60 27
Menighetsledelsen: Leif Vollan                            95 06 47 14
–                                           Rita Berg                              48 18 22 87
–                                           Tore Myhre                         98 68 44 33

Musikkansvarlige:    Kirsten & Dan Akervik  41 68 63 23/48 11 51 60

Bønneleder:                  Magritt Brustad               99 25 44 76
Oppmerksomhets-
gruppe:                             Marit Vollan.                       90 87 86 85