Alle innlegg av Tore Berg

Annie Schaug: Søndagsmøte 18.10.15

Annie-4639

Annie-4617

Annie Schaug: Den Hellige Ånd

Annie-4585

Annie-4592

Annie Schaug: Vær hellige slik Gud er hellig

Annie-4536

Magritt Brustad: I ditt lys ser vi lys

Søndagsmøte 30.08.15