Første Gudstjeneste i det nye året
blir søndag 12. januar kl. 11:00.
Magritt Brustad taler. Rita leder.
Lovsang, forbønn og fellesskap.
Kaffe etter møtet. Velkommen 🙂