Velkommen til Nattverds-Gudstjeneste
søndag 8. okt. 
kl. 11:00.  Eddie Turpeinen taler

Forsoningens tjeneste

Sven Weum talte om forsoningens tjeneste og den nye skapningen som har del i guddommelig natur