Når kirka brenner

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Forsoningens tjeneste

Sven Weum talte om forsoningens tjeneste og den nye skapningen som har del i guddommelig natur

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Moses sang

Besøk av Ebbe og Steen Sørensen fra Troens Bevis.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Den Hellige Ånd


Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Hvem Gud er og hvem vi er

Jesu undervisning om bønn i Lukas 11.2 kan lære oss mye om hvem Gud er og hvem vi er

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Arbeid i hans hvile

Pastor Leif Vollan ledet gudstjenesten søndag 2. april.

Rita Berg talte om arbeid i hans hvile

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Leif Vollan: Pottemakerens hus

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Guds menighet

Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll der han åpenbarer seg selv gjennom kjøtt og blod. Her kan du høre talen fra Sommarøy baptistmenighet 12. mars.

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page
Hopp til verktøylinje